ลูกค้า 3BB รับส่วนลด 15% ที่แมคโดนัลด์ สาขาเซ็นทรัลลำปาง เมื่อสั่งซื้ออาหารและเครื่องดื่มตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไป วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2560 สามารถรับสิทธิ์ได้ 3 ทางโดย 1. แสดงใบเสร็จ หรือใบแจ้งค่าบริการ 2. กดรับสิทธ์ผ่าน 3BB App 3. ส่ง SMS พิมพ์ mc5 ตามด้วยรหัสลูกค้า 9 หลัก ส่งที่เลขหมาย 4825748 (ค่าบริการ 3 บาท/ครั้ง)

เงื่อนไข

• สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้า 3BB เท่านั้น

•  รับสิทธิ์โดยแสดงใบแจ้งค่าใช้บริการ หรือกดรับสิทธิ์ผ่าน 3BB App หรือ ส่ง SMS พิมพ์ mc5 ตามด้วยรหัสลูกค้า 9 หลัก ส่งที่เลขหมาย 4825748 (ค่าบริการ 3 บาท/ครั้ง)
 

• สามารถใช้สิทธิ์ได้ที่แมคโดนัลด์สาขาเซ็นทรัลลำปาง 

• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

• ระยะเวลาโปรโมชั่น วันนี้ ถึง 30 กันยายน  2560