ลูกค้า 3BB เมื่อใช้บริการขัด เคลือบสีรถยนต์ รับส่วนลดทันที 50 บาท เพียงแสดงใบแจ้งค่าใช้บริการ 3BB หรือกดรับสิทธิ์ที่ 3BB App ถึง 31 ธันวาคม 2560

เงื่อนไข

- สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้า 3BB
 
- แสดงใบแจ้งค่าใช้บริการ 3BB เพื่อรับส่วนลด 50 บาท หรือกดรับสิทธิ์ส่วนลดได้ที่ 3BB App
 
- ระยะเวลา ถึง 31 ธันวาคม 2560
 
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า