ลูกค้า 3BB ซ่อมคอมพิวเตอร์ที่ร้าน ดี-คอม รับส่วนลด 100 บาท ถึง 31 ธันวาคม 2560 เพียงแสดงใบแจ้งค่าใช้บริการ 3BB หรือกดรับสิทธิ์ที่ 3BB App

เงื่อนไข

- สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้า 3BB
 
- แสดงใบแจ้งค่าใช้บริการ 3BB เพื่อรับส่วนลด 100 บาท หรือกดรับสิทธิ์ส่วนลดได้ที่ 3BB App
 
- ระยะเวลา ถึง 31 ธันวาคม 2560
 
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า