ลูกค้า 3BB ใช้บริการร้านทวีทรัพย์ประดับยนต์ รับส่วนลดพิเศษ พร้อมของสมนาคุณจาก 3BB สิทธิพิเศษถึง 31 ธันวาคม 2560 รับสิทธิ์โดยแสดงใบแจ้งค่าใช้บริการ หรือกดรับสิทธิ์ผ่าน 3BB App

เงื่อนไข

- สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้า 3BB
 
- แสดงใบแจ้งค่าใช้บริการ 3BB  หรือกดรับสิทธิ์ส่วนลดได้ที่ 3BB App
 
- ระยะเวลา ถึง 31 ธันวาคม 2560
 
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า