เมื่อใช้บริการที่ร้านอั๋นไฟรถยนต์ รับส่วนลดพิเศษ พร้อมของสมนาคุณจาก 3BB ถึง 31 ธันวาคม 2560 เพียงแสดงใบแจ้งค่าใช้บริการ หรือกดรับสิทธิ์ที่ 3BB App

เงื่อนไข

- สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้า 3BB
 
- แสดงใบแจ้งค่าใช้บริการ 3BB หรือกดรับสิทธิ์ส่วนลดพิเศษได้ที่ 3BB App
 
- ระยะเวลา ถึง 31 ธันวาคม 2560
 
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า