โหลด 3BB APP ร่วมลุ้นรับรางวัลกับกิจกรรม "3BB APP แจกโชค" ให้ลูกค้าได้ร่วมลุ้นรับโทรศัพท์มือถือ นาฬิกา กระเป๋าเป้ ลำโพงบลูทูธ Power Bank และอื่นๆอีกมากมาย ง่ายๆเพียงโหลด 3BB APP ลุ้นได้ทุกวัน ยิ่งกดมาก ยิ่งมีโอกาสรับรางวัลมาก 1 พฤศจิกายน 2560 - 31 มกราคม 2561 จับและแจกทุกเดือน

เงื่อนไข

เงื่อนไขและกติกา

1.  สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้า 3BB ที่โหลด 3BB APP เท่านั้น

2.  ระยะเวลากิจกรรมตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2560 – 31 มกราคม 2561  รวม 3 เดือน

3.  สามารถร่วมกิจกรรมเพื่อลุ้นรับรางวัลได้ทุกวันๆละ 1 ครั้ง ยิ่งกดร่วมกิจกรรมมาก ยิ่งมีโอกาสรับรางวัลมาก

4.  รางวัลประจำเดือนเป็นดังนี้

4.1  รางวัลประจำเดือนพฤศจิกายน

      รางวัลที่ 1   โทรศัพท์มือถือ Huawei GR5 จำนวน 2 รางวัล

      รางวัลที่ 2   ลำโพงบลูทูธ 3BB จำนวน 10 รางวัล

      รางวัลที่ 3   กระเป๋า 3BB  จำนวน 10 รางวัล

      รางวัลที่ 4   นาฬิกาแขวน 3BB  จำนวน 10 รางวัล

4.2  รางวัลประจำเดือนธันวาคม

      รางวัลที่ 1   โทรศัพท์มือถือ Huawei GR5 จำนวน 2รางวัล

      รางวัลที่ 2   ลำโพงบลูทูธ  จำนวน 10 รางวัล

      รางวัลที่ 3    กระเป๋าเดินทาง 3BB  จำนวน 10 รางวัล

      รางวัลที่ 4   แก้วน้ำเก็บอุณหภูมิ 3BB  จำนวน 10 รางวัล

4.3  รางวัลประจำเดือนมกราคม

     รางวัลที่ 1   โทรศัพท์มือถือ Huawei GR5 จำนวน 2 รางวัล

      รางวัลที่ 2   กระเป๋า 3BB จำนวน 10 รางวัล

      รางวัลที่ 3   ลำโพงบลูทูธ 3BB จำนวน 10 รางวัล

      รางวัลที่ 4   กระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิ 3BB  จำนวน 10 รางวัล

5.  บริษัทฯจะทำการจับรางวัลให้กับผู้โชคดีทุกเดือนๆละ 1 ครั้ง และประกาศรายชื่อที่ 3BB APP เว็ปไซต์ 3BBPrivilege.com และ 3BB Facebook ในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป

6.  ผู้ที่ได้รับของรางวัล มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น  สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลโทรศัพท์มือถือ Huawei GR5 ซึ่งมีมูลค่า 8,900 บาท ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% (ตามคำสั่งกรมสรรพกร ที่ ทป.101/2544) จากมูลค่าของรางวัล

7. การตัดสินของคณะกรรมการการตัดสินถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

8. รางวัลที่ได้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้

9. ผู้มีสิทธิ์รับรางวัลจะต้องเป็นลูกค้าของ 3BB และไม่ถูกระงับหรือยกเลิกการใช้บริการ ณ วันที่รับของรางวัล รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้

10. ผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นโทรศัพท์มือถือจะต้องมารับรางวัลด้วยตนเองพร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ณ ที่ทำการของบริษัทฯในวันและเวลาทำการภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นสุดการจับรางวัล หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัทฯ จะมอบของรางวัลดังกล่าวให้กับองค์กรสาธารณกุศลต่อไป

11. ของรางวัลอื่นๆบริษัทฯ จะทำการจัดส่งให้ผู้รับภายในระยะเวลา 60 วัน หลังจากได้ทำการตรวจสอบเงื่อนไขการรับรางวัลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

12. ค่าธรรมเนียมและค่าภาษีอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากมูลค่าสิ่งของรางวัลที่ได้รับ ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดขอบค่าใช้จ่ายเอง

13. บริษัทฯ เป็นเพียงผู้จัดหาของรางวัลเพื่อรายการชิงโชคนี้เท่านั้น โดยบริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตและ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ การให้บริการ เงื่อนไข ข้อจำกัด ในการใช้ของรางวัลที่ระบุไว้แต่อย่างใด ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ต้องรับผิดชอบในเงื่อนไข ข้อจำกัด ในการใช้ของรางวัล

14. พนักงานบริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด  บริษัทในเครือ บริษัทโฆษณาที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการดำเนินรายการ และครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมในรายการนี้

15. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับภาพถ่ายของผู้โชคดีเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท และสามารถนำไปใช้เผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ในโครงการของบริษัทฯ ได้

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

17. ใบอนุญาตเลขที่ 270/2560 (เดือนพฤศจิกายน)  ใบอนุญาตเลขที่ 271/2560 (เดือนธันวาคม)  ใบอนุญาตเลขที่ 272/2560 (เดือนมกราคม)

18. Apple Inc. ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเป็นผู้สนับสนุนการจัดแคมเปญนี้แต่อย่างใด
 
19. ผู้ที่ร่วมสนุกในแคมเปญ ต้องมีอายุตั้งแต่ 17 ปีขึ้นไป