รายชื่อผู้โชคดี รางวัลโทรศัพท์ Huawei GR5 2 รางวัล 1. คุณวิภาดา มาพล 2. คุณวรวีร์ ทองไพจิตร์ รางวัลลำโพงบลูทูธ 3BB 10 รางวัล 1. คุณสุริยะ แก้วนิล 2. คุณชัยวุฒิ เดชพจน์ 3. คุณสิริศักดิ์ นาเพ็ง 4. คุณดนเดช ราชเพ็ชร 5. คุณระวีศักดิ์ คงเจริญ 6. คุณธัญญลักษณ์ สุนทรานนท 7. คุณวีณา ทีปานุเคราะห์ 8. คุณวีระพงศ์ สำเร็จกิจ 9. คุณณัฐพล วิเศษ 10. คุณพงศ์กฤษณ์ ราศร รางวัลกระเป๋าเดินทาง 3BB 10 รางวัล 1. คุณสนธยา แจ่มจำรัส 2. คุณอภิดล จันทรังษี 3. คุณปิยพร ทองรัตน์ 4. คุณธรรมรัตน์ เลิศเกียรติรัชตะ 5. คุณวิภาดา มาพล 6. คุณวิภาภรณ์ ฉันทากร 7. คุณเกษม กฤตเมธีพงศ์ 8. คุณภัฑรประสงค์ จิรกิจสรนันท์ 9. คุณสราวุฒิ ทองทวี 10. คุณอภิสิทธิ์ ทวิอรุณ รางวัลแก้วน้ำเก็บอุณหภูมิ 3BB 10 รางวัล 1. คุณชิงชัย แกล้วการไร่ 2. คุณสมโภช สงสาป 3. คุณสัญชัย บุญมาเสน 4. คุณธัญญารัตน์ พร้อมสมุทร 5. คุณสันติ ไชยงาม 6.. คุณจารุพรรณ ทิพย์สม 7. คุณนัชกร แป้นจันทร์ 8. คุณสุภัทรพงษ์ คงจีน 9. คุณศรินญา กุณฑีกนก 10. คุณธนเดช กวีวงศ์เปรม ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลนะคะ ส่วนท่านใดที่ยังไม่ได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมของเรา ยังเหลือโอกาสอีกเพียงเดือนเทียวเท่านั้น รีบโหลด 3BB APP แล้วร่วมกิจกรรมลุ้นรางวัลในโค้งสุดท้ายได้ของรางวัลเรายังเหลืออีกเพียบ หมดเขต 31 มกราคม 61 นี้เท่านั้นค่ะ

เงื่อนไข

  • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลโทรศัพท์ใมือถือ บริษัทจะติดต่อไปเพื่อนัดหมายการรับรางวัล
     
  • สำหรับรางวัลอื่นๆ บริษัทจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ท่านให้ไว้