รายชื่อผู้โชคดี รางวัลโทรศัพท์ Huawei GR5 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ 1. คุณสุวัจชัย หนูน้อย 2. คุณนุกูล โวหารลึก รางวัลกระเป๋าเดินทาง 3BB จำนวน 10 รางวัล ได้แก่ 1. คุณนูรฮาฟิซี อาแว 2. คุณสุภาวดี ลิ่มรัตนพล 3. คุณศศิธร พุ่มขจร 4. คุณบรรจง ชาธิพา 5. คุณชณัณญา แพงรูป 6. คุณบุญมี ทุริดไธสง 7. คุณศรันย์ น้อยเจริญ 8. คุณสุจินดา ฉับพลัน 9. คุณประจักษ์ ดอนจันทร์เขียว 10. คุณชัยยศ คงสุนทร รางวัลกระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิ 3BB จำนวน 10 รางวัล ได้แก่ 1. คุณสายชล คูณแก้ว 2. คุณพัทธนันท์ วรปรีดากุล 3. คุณสิโรรส ทรงอุส่าห์ 4. คุณสืบวงศ์ เอี่ยมไอ 5. คุณณัฐพล จิรันตรชัย 6. คุณอาจารี หนองหารพิทักษ์ 7. คุณธนิษฐา ทัดแก้ว 8. คุณพรชนก เกียรติสุภาพงศ์ 9. คุณจักรกฤษณ์ โพธิ์งาม 10. คุณสุกัญญา สุขสวัสดิ์ รางวัลลำโพงบูลทูธ จำนวน 10 รางวัล ได้แก่ 1. คุณกิตติคุณ ราชคม 2. คุณยุทธกร แย้มเยื้อน 3. คุณวีรุอร อู๊ดเอม 4. คุณกัญญณัช บัวขาว 5. คุณพิพัฒน์ ขันธะแพทย์ 6. คุณพร้อมมูล คงย่อง 7. คุณจตุพร เจียมสมบูรณ์ 8. คุณชลธิษา ศรีอาภา 9. คุณเกศสุมน อติธรรมรักษ์ 10. คุณวีรศักดิ์ ปิ่นทอง ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลด้วยค่ะ และติดตามกิจกรรมของ 3BB APP ได้ใหม่ครั้งหน้า รับรองว่ายิ่งใหญ่กว่าเดิมค่ะ

เงื่อนไข

  • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลโทรศัพท์ใมือถือ บริษัทฯ จะติดต่อไปเพื่อนัดหมายการรับรางวัล
     
  • สำหรับรางวัลอื่นๆ บริษัทจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ท่านให้ไว้