โปรโมชั่น : รับส่วนลด 40% จากราคาปกติ

ลูกค้า 3BB รับส่วนลด 40%