3BB Privilege

สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้า 3BB เท่านั้น

 

ซื้อเครื่องดื่มปั่น 3 เมนูที่ร่วมรายการ ราคาพิเศษเพียง 55 บาท (จากราคาปกติสูงสุด 70 บาท) ที่ร้านกาแฟพันธุ์ไทย

กาแฟพันธุ์ไทย

สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้า 3BB ซื้อเครื่องดื่มปั่น 3 เมนูที่ร่วมรายการ ได้แก่ เอสเพรสโซ่ปั่น, น้ำสตรอเบอร์รี่ปั่น และชาไทยปั่น ราคาพิเศษเพียง 55 บาท (จากราคาปกติสูงสุด 70 บาท) ที่ร้านกาแฟพันธุ์ไทยทุกสาขา


Terms and Conditions.

- สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้า 3BB โดยกดรับสิทธิ์ได้ที่ 3BB Member Application เท่านั้น
- ซื้อเครื่องดื่มปั่น 3 เมนูที่ร่วมรายการ ได้แก่ เอสเพรสโซ่ปั่น, น้ำสตรอเบอร์รี่ปั่น และชาไทยปั่น ราคาพิเศษเพียง 55 บาท (จากราคาปกติสูงสุด 70 บาท) ที่ร้านกาแฟพันธุ์ไทยทุกสาขา
- จำกัด 1 รหัสลูกค้า ต่อ 1 สิทธิ์ ต่อเดือน
- กรุณากดรหัสรับสิทธิ์ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่านต่อหน้าพนักงานก่อนการรับสิทธิ์ รหัสรับสิทธิ์จะใช้ได้ภายในวันและเวลาที่กำหนดเท่านั้น
- ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับรหัสรับสิทธิ์ที่มาจากการบันทึกภาพหน้าจอโทรศัพท์ หรือภาพถ่ายในทุกกรณี
- เมื่อลูกค้าได้กดรหัสรับสิทธิ์เป็นสินค้าหรือบริการจากร้านค้าไปแล้วไม่สามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการทำรายการดังกล่าวได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
- สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด
- สิทธิพิเศษไม่สามารถแลก คืน เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือใช้ร่วมกับโปรโมชันอื่นได้
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ระยะเวลาโปรโมชัน 1 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2564

* รับส่วนลดผ่าน 3BB แอปพลิเคชัน

3BB Privilege App Store - iOS 3BB Privilege Play Store - Android

แผนผังเว็บไซต์
3BB Contact Center
1530
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด
200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 66-2-100-2100 แฟกซ์ : 66-2-100-2121
รองรับโดย

© 2020 Triple T Internet Co., Ltd. All rights reserved.

© 2020 Triple T Internet Co., Ltd. All rights reserved.