3BB Privilege

สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้า 3BB เท่านั้น

 

ส่วนลด 7% เมื่อใช้บริการขนส่งผ่าน SKOOTAR

SKOOTAR - ลูกค้าปัจจุบัน

สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้า 3BB รับส่วนลด 7% เมื่อใช้บริการขนส่งผ่าน SKOOTAR สำหรับส่งเอกสาร พัสดุ อาหาร และสิ่งของชิ้นใหญ่

Website: www.skootar.com


Terms and Conditions.

- สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้า 3BB โดยกดรับรหัสส่วนลดได้ที่ 3BB Member Application
- รับส่วนลด 7% เมื่อใช้บริการขนส่งผ่าน SKOOTAR สำหรับส่งเอกสาร พัสดุ อาหาร และสิ่งของชิ้นใหญ่
- กรอกรหัสเพื่อรับส่วนลดได้ที่ SKOOTAR Application และ www.skootar.com
- รับรหัสส่วนลด 1 รหัส ต่อ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ครั้ง
- สิทธิพิเศษไม่สามารถแลก คืน เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือใช้ร่วมกับโปรโมชันอื่นได้
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ระยะเวลาโปรโมชัน 1 มกราคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566 หรือจนกว่าจำนวนสิทธิ์หมดลง

* รับส่วนลดผ่าน 3BB แอปพลิเคชัน

3BB Privilege App Store - iOS 3BB Privilege Play Store - Android

แผนผังเว็บไซต์
3BB Contact Center
1530
บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)
200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 66-2-100-2100 แฟกซ์ : 66-2-100-2121
รองรับโดย

© 2020 Triple T Broadband PCL. All rights reserved.

© 2020 Triple T Broadband PCL. All rights reserved.