3BB

ใช้ 200 พอยต์ แลกคูปองส่วนลด 100 บาท ที่บิ๊กซี

บิ๊กซี - คูปองส่วนลด 100 บาท

สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้า 3BB ใช้ 200 พอยต์ แลกคูปองส่วนลด 100 บาท ที่บิ๊กซี ทุกสาขาทั่วประเทศ

เงื่อนไข

- สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้า 3BB โดยรับสิทธิ์ได้ที่ 3BB Member Application เท่านั้น
- ใช้ 200 พอยต์ แลกคูปองส่วนลด 100 บาท ที่บิ๊กซี ทุกสาขาทั่วประเทศ
- ไม่สามารถใช้ได้กับการสั่งซื้อสินค้าประเภทบุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มชูกำลังแบบแพ็ค ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนมผงดัดแปลงสำหรับเด็กทารก บัตรกำนัล บัตรและรหัสเติมเงินมือถือ บริการชำระเงินค่าสาธารณูปโภค ค่ามัดจำร้านแว่นตา การซื้อสินค้าเงินผ่อนทุกประเภท และการซื้อสินค้าจากพลาซ่าและศูนย์อาหาร
- กดรับ 1 รหัส ต่อ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ครั้ง
- กรุณาแสดงรหัสรับสิทธิ์ในรูปแบบ Barcode หรือ QR Code จากโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่านต่อหน้าพนักงานก่อนการชำระเงิน รหัสรับสิทธิ์จะใช้ได้ภายในวันและเวลาที่กำหนดเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับรหัสรับสิทธิ์ที่มาจากการบันทึกภาพหน้าจอโทรศัพท์ หรือภาพถ่ายในทุกกรณี
- กรณีลูกค้าได้กดแลกพอยต์สะสมเพื่อรับของรางวัลไปแล้ว ไม่สามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการทำรายการแลกคะแนนดังกล่าวได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
- สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด
- สิทธิพิเศษไม่สามารถแลก คืน เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือใช้ร่วมกับโปรโมชันอื่นได้
- เมื่อแลกพอยต์เป็นสินค้าบริการของร้านค้าแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือรับพอยต์คืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ระยะเวลาโปรโมชัน 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564

ตรวจสอบพอยต์
© All Rights Reserved by 3BB.