3BB Privilege

ใช้ 60 พอยต์ แลกรับฟรีไอศกรีมซันเด

ไอศกรีมซันเด แมคโดนัลด์

ลูกค้า 3BB ใช้ 60 พอยต์ แลกรับฟรี ไอศกรีมซันเด (มูลค่า 30 บาท) ที่แมคโดนัลด์ ทุกสาขาที่ร่วมรายการ ถึง 31 มกราคม 2563

เงื่อนไข

- สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้า 3BB Member เท่านั้น
- กดรับสิทธิ์ได้ที่ 3BB member แอพพลิเคชั่น
- รับสิทธิ์ใช้ 3BB พอยต์ 60 พอยต์ รับฟรี ไอศกรีมซันเด ช็อกโกแลต หรือสตรอว์เบอร์รี่ (มูลค่า 30 บาท) ที่แมคโดนัลด์ทุกสาขา ยกเว้น สาขาในสนามบิน, เอ็มควอเทียร์, บริการสั่งออนไลน์ และ บริการสั่งอาหารถึงบ้าน
- กรุณากดรหัสรับสิทธิ์ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่านต่อหน้าพนักงานก่อนการรับสิทธิ์ รหัสรับสิทธิ์จะใช้ได้ภายในวันและเวลาที่กำหนดเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับรหัสรับสิทธิ์ที่มาจากการบันทึกภาพหน้าจอโทรศัพท์ หรือภาพถ่ายในทุกกรณี
- รับสิทธิ์ 1 รหัส ต่อ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ครั้ง สามารถแลกพอยต์เพื่อรับรหัสได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งจนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์ที่กำหนดในแต่ละเดือน ตลอดระยะเวลาแคมเปญ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 31 มกราคม 2563
- สิทธิ์มีจำนวนจำกัดดังนี้ วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 5,000 สิทธิ์, วันที่ 1-31 ธันวาคม 2562 จำนวน 5,000 สิทธิ์ และวันที่ 1-31 มกราคม 2563 จำนวน 1,500 สิทธิ์
- สิทธิ์มีจำนวนจำกัดเพียง 11,500 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาแคมเปญ
- สิทธิพิเศษไม่สามารถแลก คืน เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
- เมื่อแลกพอยต์เป็นสินค้าบริการของร้านค้าแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือรับพอยต์คืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- จำนวนพอยต์ที่แลกกำหนดไว้สำหรับเดือนพฤศจิกายน เท่านั้น (จากพอยต์ปกติ 60 พอยต์)

ตรวจสอบพอยต์
© All Rights Reserved by 3BB.