3BB Privilege

ใช้ 60 พอยต์ รับฟรี เครื่องดื่ม 1 แก้ว

เครื่องดื่มร้านกาแฟพันธุ์ไทยฟรี 1 แก้ว

ลูกค้า 3BB ใช้ 60 พอยต์ แลกรับฟรีเครื่องดื่มร้อน/เย็น/ปั่น 1 แก้ว ที่ร้านกาแฟพันธุ์ไทยทุกสาขาที่ร่วมรายการ วันนี้ - 31 มกราคม 2563

เงื่อนไข

- สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้า 3BB Member เท่านั้น
- กดรับสิทธิ์ได้ที่ 3BB member แอพพลิเคชั่น
- รับสิทธิ์ใช้ 3BB พอยต์ 60 พอยต์ แลกรับฟรีเครื่องดื่มร้อน/เย็น/ปั่น 1 แก้ว (ยกเว้นน้ำดื่มพันธุ์ไทยและน้ำสมุนไพรแบบขวด) ที่ร้านกาแฟพันธุ์ไทยทุกสาขา ยกเว้นสาขา Drive thru และสาขาแฟรนไชส์ ได้แก่ หนูกุ้งนก, พระบาท, บ้านนาหม่อม, เขาชัยสน, บ้านตาก 1, ไชยา, ตะกั่วป่า, ลาดกระบัง 6, โอเดี่ยนหาดใหญ่, วัชรพล, หาดใหญ่ 7, สุพรรณบุรี, สมุทรสาคร 8, รัตภูมิ, สิงหนคร, ยามาฮ่า ศรีนครินทร์, แยกนพวงศ์, ลาดบัวหลวง และมิตซู-นครศรีธรรมราช
- กรุณากดรหัสรับสิทธิ์ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่านต่อหน้าพนักงานก่อนการรับสิทธิ์ รหัสรับสิทธิ์จะใช้ได้ภายในวันและเวลาที่กำหนดเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับรหัสรับสิทธิ์ที่มาจากการบันทึกภาพหน้าจอโทรศัพท์ หรือภาพถ่ายในทุกกรณี
- รับสิทธิ์ 1 รหัส ต่อ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ครั้ง สามารถแลกพอยต์เพื่อรับรหัสได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งจนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์ที่กำหนดในแต่ละเดือน ตลอดระยะเวลาแคมเปญ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 31 มกราคม 2563
- สิทธิ์มีจำนวนจำกัดดังนี้ วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 400 สิทธิ์, วันที่ 1-31 ธันวาคม 2562 จำนวน 400 สิทธิ์ และวันที่ 1-31 มกราคม 2563 จำนวน 200 สิทธิ์
- สิทธิ์มีจำนวนจำกัดเพียง 1,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาแคมเปญ
- สิทธิพิเศษไม่สามารถแลก คืน เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
- เมื่อแลกพอยต์เป็นสินค้าบริการของร้านค้าแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือรับพอยต์คืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- จำนวนพอยต์ที่แลกกำหนดไว้สำหรับเดือนพฤศจิกายน เท่านั้น (จากพอยต์ปกติ 120 พอยต์)

ตรวจสอบพอยต์
© All Rights Reserved by 3BB.