3BB Reward

สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้า 3BB เท่านั้น

 

3BB WiFi มีจุดให้บริการกว่า 11,000 จุด

3BB WiFi

ออนไลน์ได้ทุกที่ แม้อยู่นอกบ้านด้วย 3BB WiFi ที่มีจุดให้บริการกว่า 11,000 จุดทั่วประเทศ
เลือกแลกรับได้เลยทั้ง 3BB WiFi 1วัน, 3BB WiFi 7วัน, 3BB WiFi 14วัน และ 3BB WiFi 1เดือน


เงื่อนไข

- แพ็กเกจ 3BB WiFi เริ่มนับอายุการใช้งานจากวันและเวลาที่ใช้พอยท์แลก
- สามารถใช้งานที่จุดให้บริการของ 3BB WiFi กว่า 11,000 จุดทั่วประเทศ
- เมื่อแลกพอยท์เป็น 3BB WiFi Account แล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือรับพอยท์คืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
- กรณีที่ลืมรายละเอียด Account สามารถตรวจสอบได้จากเมนูประวัติการรับสิทธิ์ (History)
ตรวจสอบพอยท์

Tag :

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า 3BB
แผนผังเว็บไซต์
3BB Contact Center
1530
บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)
200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 66-2-100-2100 แฟกซ์ : 66-2-100-2121
รองรับโดย

© 2020 Triple T Broadband PCL. All rights reserved.

© 2020 Triple T Broadband PCL. All rights reserved.