3BB Privilege

สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้า 3BB เท่านั้น

 

รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท เมื่อใช้บริการขนย้ายไปต่างจังหวัด

Good move - ต่างจังหวัด

รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท เมื่อใช้บริการขนย้ายไปต่างจังหวัด

**เฉพาะบริการขนย้ายบ้าน, คอนโด และหอพัก**
**เฉพาะพื้นที่นอกเหนือจากกรุงเทพฯและปริมณฑลฯ เท่านั้น**

Website: https://www.goodmove-th.com/


Terms and Conditions.

- สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้า 3BB FIBRE3 โดยกดรับรหัสส่วนลดได้ที่ 3BB Member Application
- รับส่วนลด 1,000 บาท เมื่อใช้บริการขนย้ายไปต่างจังหวัด ราคา 15,000 บาทขึ้นไป
- รับส่วนลด 2,000 บาท เมื่อใช้บริการขนย้ายไปต่างจังหวัด ราคา 40,000 บาทขึ้นไป
- เฉพาะบริการขนย้ายบ้าน, คอนโด และหอพัก
- สิทธิพิเศษนี้เฉพาะพื้นที่นอกเหนือจากกรุงเทพฯและปริมณฑลฯ เท่านั้น
- ลูกค้าจะต้องส่งข้อมูลขนย้ายก่อน เพื่อเสนอราคาผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ที่ Facebook: Good move, Line: @goodmove, Email: info@goodmovethailand.com
- แสดงรหัสรับสิทธิ์ที่มาจากการบันทึกภาพหน้าจอโทรศัพท์ ผ่านช่องทางการติดต่อของ Good move ก่อนเสนอราคาหรือหลังเสนอราคา เพื่อรับสิทธิ์ส่วนลด
- รหัสส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ได้หลังจากที่มีการตกลงราคาและจองคิวขนย้ายไปแล้ว
- จำกัด 1 รหัสลูกค้า ต่อ 1 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาโครงการ
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02-114-7574
- สิทธิพิเศษไม่สามารถแลก คืน เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือใช้ร่วมกับโปรโมชันอื่นได้
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ระยะเวลาโปรโมชัน 1 กันยายน 2566 - 30 มิถุนายน 2567 หรือจนกว่าจำนวนสิทธิ์หมดลง

* รับส่วนลดผ่าน 3BB แอปพลิเคชัน

3BB Privilege App Store - iOS 3BB Privilege Play Store - Android

แผนผังเว็บไซต์
3BB Contact Center
1530
บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)
200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 66-2-100-2100 แฟกซ์ : 66-2-100-2121
รองรับโดย

© 2020 Triple T Broadband PCL. All rights reserved.

© 2020 Triple T Broadband PCL. All rights reserved.